Ny formand og bortskaffelse af grene

Ny formand

Formand Torben Lindholm har, af personlige grunde, ønsket at udtræde af bestyrelsen.
Suppleanten Poul Tonny Kjær er herefter indtrådt, og bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Poul som formand. Torben står fortsat til rådighed for bestyrelsen til varetagelse af praktiske opgaver.

Grundejerforeningen bortskaffer igen i år grene for de enkelte grundejere i uge 49

Reglerne for at få fjernet grenene er:

  • grene skal ligge med den tykke ende udad mod vejen i en bunke
  • grentykkelsen må være maksimalt 15 cm
  • grene der lægges inde i indkørsler bliver ikke fjernet – de skal kunne tages uden at vognen skal dreje fra fællesvejen – d.v.s. max 2 meter fra kanten af fællesvejen
  • der må kun ligge én grenbunke på hver matrikel
  • der fjernes kun grenaffald fra ejernes eget fældearbejde – hvis du har entreprenør til at fælde bedes du aftale at han selv tager grenaffaldet med
  • grenene skal være lagt ud senest 5. December 2011