Asfaltarbejde på Bjerget

Som besluttet på seneste generalforsamling, 
sættes nu asfaltarbejdet på Bjerget igang.
 
Arbejdet påbegyndes i uge 38 (19-23/9) 
og kan forventes at vare i ca. 3 dage. 
Såfremt det regner bliver arbejdet udsat til efter regnen er ophørt. 
Der skal regnes med gener i forbindelse med adgang til grundene nedenfor bakken.

Til sidst en lille bøn fra vognmanden (og fra bestyrelsen): 
Hvis vi ønsker at vores nye vejstykke skal holde 
skal alt vegetation der er tættere på vejen end 1 m fjernes. 
Dette gælder også i højden. 
Hvis det fjernes undgår vi at biler, skraldevogne, lastbiler etc.
 trækker ud mod kanten og derved trykker vejen ned igen.

På vegne af bestyrelsen.
Leif Ølgaard