Grundejerforeningen bortskaffer grene – uge 50

Reglerne for at få fjernet grenene er:

  • grene skal ligge med den tykke ende udad mod vejen i en bunke
  • grentykkelsen må være maksimalt 15 cm
  • grene der lægges inde i indkørsler bliver ikke fjernet – de skal kunne tages uden at vognen skal dreje fra fællesvejen – d.v.s. max 2 meter fra kanten af fællesvejen
  • der må kun ligge én grenbunke på hver matrikel
  • der fjernes kun grenaffald fra ejernes eget fældearbejde – hvis du har entreprenør til at fælde bedes du aftale at han selv tager grenaffaldet med
  • grenene skal være lagt ud senest 7. december 2014.

PS. Bjarne Stabell fra bestyrelsen vil godt hjælpe ældre og handicappede grundejere, der har svært ved selv at bære grenene ud til vejkanten, henvendelse via E-mail til Bestyrelsen.

Opdateret medlemsliste
Nye dokumenter vedr. Fredningssag F49-2013