2018 slutter med en god nyhed vedrørende rensningsanlæg ved Tengslemark

Så sluttede 2018 alligevel med en god nyhed omkring nyt rensningsanlæg ved Tengslemark

Udsættelse af etablering af Tengslemark rensningsanlæg, som det blev annonceret på grundejerforenings generalforsamlingen er nu endelig vedtaget af Odsherreds kommune. Etablering af rensningsanlæg ved Tengslemark er ikke en del af kommunes spildevandsplan 2019 – 2022.

Det ikke det samme som at konkludere at det ikke kan blive aktuelt med en nyt rensningsanlæg på et senere tidspunkt men det får næppe samme størrelse og placering som det anlæg der netop er blevet droppet.

Grunden til optimisme for en helt anden udformning af et nye rensningsanlæg for Odsherred kan findes i de argumenter der blev anvendt for at droppe nuværende planer

·         Det blev for dyrt at etablere

·         De eksisterende anlæg kan og vil blive opgraderet

·         Kloakering af sommerhusene i kommunen tager længere tid end oprindelig planlagt