Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Spildevandsplan 2019-22 [20022]