Referat af generalforsamlingen – juni 2014

  • Opdateret Medlemsliste
  • Nyt bestyrelsesmedlem
  • Kontingent 
Husk betalingsfrist 1.september 2014
  • Nye billeder i vores Historie Fotoalbum
  • Fredningssag
  • Den igangværende fredningssag med betegnelsen F49-2013 er tilføjet til
menuafsnit FREDNING. Her kan du finde dokumenter vedrørende denne sag.
 Nye dokumenter tilføjes efterhånden som de kommer frem.

Læs hele referatet her