Grundejerforeningen bortskaffer grene – uge 50

Grundejerforeningen bortskaffer igen i år grene for de enkelte grundejere i uge 50

Reglerne for at få fjernet grenene er:

  • grene skal ligge med den tykke ende udad mod vejen i en bunke
  • grentykkelsen må være maksimalt 15 cm
  • grene der lægges inde i indkørsler bliver ikke fjernet – de skal kunne tages uden at vognen skal dreje fra fællesvejen – d.v.s. max 2 meter fra kanten af fællesvejen
  • der må kun ligge én grenbunke på hver matrikel
  • der fjernes kun grenaffald fra ejernes eget fældearbejde – hvis du har entreprenør til at fælde bedes du aftale at han selv tager grenaffaldet med
  • grenene skal være lagt ud senest 9. december 2012