Vejvedligehold og bortskaffelse af grene

Vejvedligehold

Lige en kort status på vedligeholdelsen af vores veje. 

Som godkendt på sidste generalforsamling er asfalten på det stejle stykke af bjerget repareret inden vinteren. Der udestår fortsat lidt ekstra arbejde på den yderste kant. I den forbindelse vil jeg lige huske jer på at kørsel for tæt på kanten medfører at vejen ødelægges. Kør derfor så langt væk fra kanten som muligt og alle med grunde grænsende op til vejene bedes sørge for at træer og buske er ryddet væk fra vejen så biler, skraldevogne, postbiler etc. ikke generes.

 Der blev også aftalt at de øvrige veje skulle restaureres. Dette arbejde udføres i ugen umiddelbart efter påske (fra d. 3/4-2012). Alle vejene rettes af så vi får has på de høje midterrabatter og huller fyldes ud. Arbejdet udføres først nu da vejene skal være drænet ordenligt for den regn/sne som er faldt i løbet af vinteren. Jeg har derfor, i samarbejde med vognmanden, valgt at lægge reparationerne her i foråret for ikke at spilde pengene.

 Jeg ønsker alle en god påske.

Grundejerforeningen bortskaffer igen i år grene for de enkelte grundejere i uge 24

Reglerne for at få fjernet grenene er:

  • grene skal ligge med den tykke ende udad mod vejen i en bunke
  • grentykkelsen må være maksimalt 15 cm
  • grene der lægges inde i indkørsler bliver ikke fjernet – de skal kunne tages uden at vognen skal dreje fra fællesvejen – d.v.s. max 2 meter fra kanten af fællesvejen
  • der må kun ligge én grenbunke på hver matrikel
  • der fjernes kun grenaffald fra ejernes eget fældearbejde – hvis du har entreprenør til at fælde bedes du aftale at han selv tager grenaffaldet med
  • grenene skal være lagt ud senest 10. Juni 2012

På vegne af bestyrelsen.
Leif Ølgaard