Ændring i bestyrelsens sammensætning

Christel Erschens har af personlige årsager valgt at forlade bestyrelsen den 13. oktober 2017.

Bestyrelsens sammensætning og bestyrelsesmedlemernes kontaktinformation kan ses under menupunktet – Om foreningen, underpunkt Bestyrelsen