Aflysning af Generalforsamlingen den 5. juli 2020

Aflysning af Generalforsamlingen den 5. juli 2020

Grundet Corona situationen, har bestyrelsen for Grundejerforeningen Klint Bakker, ud fra et forsigtighedsprincip, valgt at aflyse Generalforsamlingen, som var planlagt til søndag den 5. juli.

Yderligere information vil blive lagt på hjemmesiden senest den 20. juni 2020, herunder regnskab, budget, information om kontingent, samt sammensætning af bestyrelse og udvalg frem til næste generalforsamling.

Næste generalforsamling er planlagt til 4. juli 2021.