ANDELS BORGERMØDE FREDAG DEN 16.9 KL 18.30-21 PÅ MARTINUS CENTER KLINT

Optagelsen af Andels borgermøde https://www.youtube.com/watch?v=OsoyO61wyNo

Indslag fra TV2ØST https://www.tv2east.dk/nyheder/16-09-2022/1930/1930-16-sep-2022?clip=953a5a63-c129-43d9-86d1-e51783d93412

Andels borgermøde vedrørende ansøgning om forundersøgelsestilladelse af en gigantstor kystnær Klintebjerg Havvindmøllepark, kun 8-18 km fra kysten, afholdes fredag den 16. september kl. 18.30-21 på Maritinus Center Klint.  Der er plads til 160 personer og tilmelding er efter først til mølle princippet. Tilmeldingen åbnes den 9/9 kl 7.00 og skal ske på https://andel.dk/klintebjerg .Det forventes, at en del byrådspolitikere kommer til borgermødet, og tager bestik af stemningen.

Det forslag til høringssvar som Byråd Odsherred pt drøfter, er efter bestyrelsens opfattelse, på mange måder uklart og ikke tilfredsstillende. Vi vil derfor gerne opfordre dig, som er imod projektets kystnære placering og endnu ikke har henvendt sig til Byrådet, om straks at henvende sig skriftlig til Byrådet. Inspiration hertil findes her: http://www.klintbakker.dk/inspiration-til-jeres-henvendelse-til-byraad-odsherred/

Afslutningsvis vil vi nævne, at bestyrelsen er for den grønne omstilling, herunder havvindenergi, men kæmpe møller skal stå længere ud på havet, f.eks i den kommende Hesselø havvindmøllepark eller i de store energiøer som planlægges i Nordsøen og Østersøen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen