Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde den 12. februar 2022

Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde den 12. februar 2022

Hermed publiceres dagsorden for bestyrelsesmødet, beslutningsreferatet samt et udkast til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen som blev drøftet på på mødet.