Udkast til vedtægtsændringer til drøftelse på bestyrelsesmødet den 12.02.2022