Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde den 13. november 2021.

Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde den 13. november 2021.
Den nyvalgte bestyrelse ønsker at øge gennemsigtighed i bestyrelsens arbejde, og har derfor valgt at udarbejde beslutningsreferater fra bestyrelsesmøder samt gøre disse tilgængelige for medlemmer via nyheder på hjemmesiden.
Yderligere har bestyrelsen udarbejdet og godkendt en forretningsorden for bestyrelsens arbejde med det formål at sikre et kodeks for godt arbejde i bestyrelsen.
Bestyrelsen