Beslutningsreferat fra Generalforsamlingen den 2. oktober 2021

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 13. november 2021 godkendt et beslutningsreferatet fra Generalforsamlingen den 2. oktober. Da afviklingen af selve generalforsamlingen forløb ret kaotisk, har bestyrelsen valgt at refererer mødet ved et kort beslutningsreferat.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Nedenfor er yderligere bilag fra generalforsamlingen

Den næste generalforsamling er planlagt til den 2 juli 2022 kl 10-12 og vil blive afholdt på Det Vilde Køkken