Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen 2. oktober 2021

Kære medlemmer af grundejerforeningen Klint Bakker

Ved generalforsamlingen den 2.oktober 2021(GF2021) blev det besluttet at udvide bestyrelsen fra 4 til 5 grundet afvikling af stående udvalg.

Bestyrelsens sammensætning er nu:

  • Peter Sylvest Nielsen (formand) (valgt for 1 år)
  • Charlotte Worsaae (medlem) (valgt for 2 år)
  • Henrik Byager (medlem) (valgt for 2 år)
  • Mikkel Schnack (medlem) (valgt for 1 år)
  • Bjarne Stabel (kasser og medlem) (valgt for 2 år)

Billeder af bestyrelsensmedlemmerne samt kontaktinfo, kan ses på hjemmesiden under menupunktet: bestyrelsen

Vi takker de afgående bestyrelsesmedlemmer og de afgående udvalg (naturpleje, vej og spildevand) for en meget stor indsats gennem en lang årrække til gavn for Klint Bakker.

Mødereferat fra GF2021vil blive tilgængeligt på hjemmesiden snarest muligt.

På GF2021 blev der nævnt et planlagt møde den 4. oktober med kommunens naturteam med henblik på at få indsigt i status og proces for kommunens plejeplan for området. Dette møde udsættes, da den nye bestyrelse gerne vil forestå mødet. Vi vil informere så snart en ny dato foreligger.

Første bestyrelsesmøde er planlagt den 13.11, og et beslutningsreferat vil efterfølgende blive tilgængelig på hjemmesiden.

Vi vil bestræbe os på en løbende kommunikation til medlemmerne (via hjemmesiden) – i særdeleshed omkring kommunens plejeplan, som pt. ikke foreligger.

Vi I bestyrelsen ser frem til et stærkt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen samt med foreningsmedlemmer.