Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen den 9. juli 2022

På generalforsamlingen den 9. juli 2022, blev Peter Sylvest Nielsen genvalgt som formand for en 2 årige periode, Bjarne Stabell blev genvalgt som kasserer for en1 årige periode, og Thor-Bjørn Køhl blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem for en 2 årige periode.

Bestyrelsens sammensætning er nu:

  • Peter Sylvest Nielsen (formand)
  • Bjarne Stabell (Kasserer og medlem)
  • Charlotte Worsaae (medlem)
  • Henrik Byager (medlem)
  • Thor-Bjørn Køhl (medlem)

Foto af bestyrelsen med kontaktdetaljer kan findes under menupunktet Bestyrelsen.

Mikkel Schnack, som ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen, blev valgt som revisor for foreningen i stedet for Bjarne Andersson, som ikke ønskede at genopstille. Bestyrelsen takker Mikkel Schnack for en stor indsats gennem en 6 årige periode i foreningens bestyrelse, og Bjarne Andersson for en vedholdende fin indsats som revisor i foreningen gennem mere end 2 årtier.

Referatet fra generalforsamlingen vil blive offentliggjort som nyhed så snart det foreligger.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen