Betaling af kontingent 2017-2018 til grundejerforeningen Klint Bakker

Kære Grundejere,

En venlig opfordring til de sidste, der endnu  ikke har fået indbetalt kontingentet på 700 kr til grundejerforeningen for 2017/2018.