Brev fra Odsherred kommune vedr. input til plejeplan med deadline 9. august

Kære alle,

Kommunen har besluttet at invitere alle berørte lodsejere til at give skriftligt input i forbindelse med udarbejdelse af den kommende plejeplan med deadline senest 9. august. Alle lodsejer inden for fredningen har i dag fået /eller snart får et brev i e-boks/digitalpostkasse.

Bestyrelsen har i dag været i kontakt med kommunen, som har valgt at erstatte en mulig workshop med invitation til at komme med skriftligt input til plejeplanen for herved at sikre at alle kan komme til orde.

Dette input fra lodsejere erstatter ikke muligheden for at afgive høringssvar når den endelige plejeplan offentliggøres senere på året, jf. processen i formandens beretning GF2022.

Bestyrelsen opfordrer derfor foreningensmedlemmer til at anvende muligheden for give input til plejeplanen inden 9. august.

Til orientering et teksten fra kommunens brev til sendt til den enkelte lodsejer indsat med kursiv skrift neden for.

“12. juli 2022

Vil du have indflydelse på plejen af fredningen for Klintebjerg _ og Fladvandet?

Kære lodsejer ved Klint

I forbindelse med udarbejdelsen af plejeplan for Klintebjerg og Fladvandet, vil jeg meget gerne have dit input til, hvordan vi får den bedste natur i Klint og får arbejdet for fredningens formål.

Plejeplanen skal sikre, at biodiversiteten får de bedste kår, og at udsigter og vandreruter opretholdes i god stand. Plejeplanens målsætninger er allerede fastlagt i fredningskendelsen, men for at lave den bedst mulige pleje vil Odsherred Kommune gerne høre dine indspark og idéer.

Fredningskendelsen med tilhørende kortbilag kan ses på https://www2.blst.dk/nfr/08185.00.pdf.

Har du for eksempel forslag til god formidling, hvordan vi bedst sikrer mod tilgroning, den bedste naturpleje på sommerhusgrundene eller lignende? Derudover hører jeg også meget gerne fra dig, hvis du har lyst til at indgå i en lokal naturplejegruppe, da de bedste resultater altid skabes i fællesskab.

Vi vil gerne have dine input inden den 9. august 2022. Herefter indarbejdes de så vidt muligt i plejeplanen. Plejeplanen sendes i høring når den er færdig, hvorefter eventuelle rettelser tilføjes.

Du kan sende dine idéer til plejeplanen på e-mail frdpe@odsherred.dk.

Venlig hilsen

Frida Marie Richter Dorph-Petersen

Naturforvalter”

Bedste sommerhilsner

Bestyrelsen