Dagsorden for generalforsamling i G/F Klint Bakker d. 6.juli 2024

Dagsordenen for generalforsamling i Grundejerforeningen Klint Bakker den 6. juli 2024 kl 10:

A. Valg af dirigent.

B. Bestyrelsens beretning (ved Thor-Bjørn Køhl).

C. Regnskab (ikke revideret) for 2023 til godkendelse Bilag 1 – Det endelige regnskab for 2023

D. Fremlæggelse af godkendt budget for året, forslag til budgetrammen for det kommende år (inkl bestyrelsens forslag til kontingent for 2024/25) Bilag 2 – budget 2024 og 2025 – og det endelige regnskab for 2023

E. Vedligehold og renovering af veje. Oplæg til drøftelse på baggrund af besigtigelse   og tilbud fra Grusvej.dk

F. Behandling af indkomne forslag:

  • Vil GF Klint Bakker give årlig støtte til badebroen ved havnen? Bestyrelsen har modtaget vedlagte anmodning om støtte til vedligehold af badebroen fra GF Klint af 1.juni 1972  Bilag 3 – Brev til naboforeninger vedr. broen
  • Forslag fra Lise Lamprecht, Klintebjergvej 36. Jeg vil forslå, at man undersøger muligheden for skiltning om, at hunde skal føres i snor i vores område. Jeg oplever ofte løse hunde, også hunde uden ledsager. Jeg har en sidste sommer oplevet at en stor hund kom løbende gennem vores grund i hælene på et rådyr. Vi har mange vilde dyr i området, rådyr, harer og fasaner. Jeg synes vi skal gøre, hvad vi kan for at passe på dem, så vi fortsat kan nyde synet af dem.
  • Forslag støjreduktion ved Lars Petersen, Klintetoppen 29.”At være i sommerhus er en fornøjelse og giver mulighed for at nyde naturen fuldt ud.Men hvor er det dog en plage at skulle høre på alle mulige udgaver af larmende have redskaber, visse dage vitterlig hele dagen og dette stort set hele ugen. Derfor vil jeg foreslå at alene lydsvage elektriske have redskaber bruges af os selv, men især også af de firmaer vi bruger til dette – græsslåningsfirmaerne. Da en sådan ordning givet vil medføre mange indvendinger er forslaget at det træder i kraft efter en fornuftig overgangs periode, f.eks. 3 år dvs. start pr 1 jan. 2027.Denne opfordring skal naturligvis sendes til vores omgivende grundejerforeninger, så alle kan få glæde af det.” 
  • Opsætning af 20 km skilt (ved Thor-Bjørn Køhl)
  • Opsætning af gummi vejbump på Klintebjergvej ved nr 30 (ved Thor-Bjørn Køhl)

 

G. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  • Valg af formand
  • Bestyrelsesmedlem ThorBjørn Køhl, Klintebjergvej 30, er på valg og villig til genvalg

H. Eventuelt (Punkter herunder kan ikke sættes til afstemning)

Det vil være muligt at stemme via fuldmagt ved brug af vedlagte fuldmagtskema Bilag 4 – Fuldmagtskema såfremt fuldmagten er registreret ved indgangen til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Dagsordenen for generalforsamling i Grundejerforeningen Klint Bakker den 6

Bilag 1 – Det endelige regnskab for 2023

Bilag 2 – budget 2024 og 2025 – og det endelige regnskab for 2023

Bilag 3 – Brev til naboforeninger vedr. broen

Bilag 4 – Fuldmagtskema