Bilag 2 – budget 2024 og 2025 – og det endelige regnskab for 2023