Etablering af Fiber i Klint Bakker Grundejerforening medio oktober til ultimo december  2019

Til Poul Tommy Kjær  – Formand for Klint Bakker Grundejerforening.

Vi skal som entreprenør for FIBIA P/S kabellægge vejene i Klint og dermed i jeres Grundejerforening.

Fibertraceet placeres primært i rabat i enten højre eller venstre side. Der vil ske vejkrydsninger til de matrikler som har bestilt fiber, hvor hovedtraceet er placeret i modsatte side.

Gravedybden er 0,50 m. – kabellægningen foretages både som gravning og jordfortrængning.

I graveperioden vil biler og materiel kunne stå på vejene, men det vil være muligt at komme ud og ind af området og de enkelte matrikler.

Vi videofilmer området inden opstart, så vi afleverer i samme stand. Derudover er der aflevering med Fibia samt 1 års gennemgang. Skulle der mod forventning være noget, så kan du henvende dig til undertegnede.

Gravearbejdet vil foregå i perioden medio oktober til ultimo december  2019. Hvornår vi er på de enkelte veje, er ikke muligt at oplyse.

Der er søgt gravetilladelse ved Odsherred kommune, da det er dem som er vejmyndighed.

Til orientering besvares kun henvendelser fra formand – øvrige henvendelser besvares ikke.