Foreløbig indkaldes til generalforsamling i Klint Bakker den 9 juli 2022 på Det vilde køkken Klintevej 158 kl. 10:00 – 12:00

Kære Grundejere,

Hermed foreløbig indkaldelses til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Klint Bakker  lørdag den 9. juli 2022. på Det vilde køkken Klintevej 158 kl. 10:00 – 12:00.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning fra formanden til godkendelse.
  3. Regnskab til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af budget for året samt godkendelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.
  7. Eventuel

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til bestyrelsen senest 1. juni 2022 via e-mail: post@klintbakker.dk.

Bestyrelsen vil senest 2 uger før afholdelses af Generalforsamlingen lægge dagsorden og dertil hørende materiale op på hjemmesiden (annonceres som nyhed på hjemmesiden).

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Klint Bakker