Foreløbig indkaldes til generalforsamling i Klint Bakker

Kære Grundejere,

Hermed foreløbig indkaldelses til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Klint Bakker  søndag den 1. juli 2018. på Klinte Kroen Klintevej 158 kl. 10:00 – 12:00.

Bemærk venligst det nye mødested!

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning fra formanden og nedsatte udvalg til godkendelse.
  3. Regnskab til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af budget for året samt godkendelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelses-suppleant, medlemmer af stående udvalg og revisor.
  7. Eventuel

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. juni.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Klint Bakker