Formanden går af

Kære medlemmer

Peter Sylvest Nielsen, Formand for grundejerforeningen Klint Bakker, har den 14. februar trukket sig fra bestyrelsen pga. begrænsninger i antallet af bestyrelsesposter fra sin arbejdsgiver.
Vi takker for Peters indsats som formand og håber at finde en ny kandidat på den kommende generalforsamling.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen