Forvent vanskelige køreforehold i grundejerforeningens område

Nu er Fibia for alvor ved at grave kabler ned langs vejene i vores område. Indtil nu har bestyrelsen ikke modtaget henvendelser fra medlemmer, som ikke har kunnet passere gravearbejdet. Åsen er en af de veje, hvor det er muligt at grave og parkere materiel i vejkanten så det er muligt at passere. Det kan blive mere kompliceret på Bjerget, hvor vi tror, at der visse steder ikke vil være plads til at passere gravemaskinerne. Vi håber at alle, med lidt konduite, alligevel kan komme til og fra i graveperioden.

Og så en venlig påmindelse:
 
Der mangler forsat indbetaling af kontingent fra en række medlemmer!
Kontingent til grundejerforeningen i 2019/2020 er kr. 700,- som skulle betales senest 1. oktober 2019.Kontingentet kan betales på én af følgende måder:
  1. Via Mobilpay til nummer 513275
  2. Via din netbank som indbetalingskort Type 01 – girokontonummer: 3190641
  3. Via netbank som bankoverførsel til reg.nr: 1551 og kontonr.: 3190641
  4. Husk at skriv sommerhusadressen på indbetalingen.
Der pålægges 100kr i gebyr, hvis der skal udsendes rykkere.