Fredning af Klintebjerg og Fladvandet med dertilhørende plejeplan

På denne side er der links til dokumenter vedrørende den endelige fredningskendelse per 12 december 2019 for fredningen af Klintebjerg og Fladvandet samt dokumenter vedr. Odsherred Kommunes plejeplan. Dokumenter i sagen uploades løbende.

PLEJEPLAN (i proces)

Plejeplan Klintebjerg og Fladvandet 2023-2028 som beskriver Odsherred Kommunes plejeplan sendt til Fredningsnævnet til godkendelse

Plejeplan Klintebjerg 01-11-2022 som beskrive Odsherreds kommunes udkast til plejeplan som er sendt i høring per 16. november 2022 med høringsfrist 28. december 2022.

 

FREDNING (endelig)

 Miljø- og Fødevareklagenævnet Afgørelse Den endelig fredningskendelse per 12. december 2019

Fredningskendelse  per 2016 FN-VSJ 49-2013 kendelse

Det endelige fredningskort Klintebjerg og Fladvandet FN-VSJ 49-2013 kort og bilag

Brev til til berørte lodsejere vedrørende mulig erstatning FN-VSJ 49-2013, brev vedr erstatning per 27 oktober 2016

Historik

Fredningskort Klintebjerg og Fladvandet

Arealliste

Naturstyrelsens bemærkninger til indkomne indlæg i sagen om fredningsforslag for Klintebjerg og Fladvandet i Odsherred Kommune. Nævnets j.nr. 49/2013.

Svar fra Naturfredningsforening på lodsejerbemærkninger

Odsherred Kommunes kommentarer til lodsejerbemærkninger

Danmarks Naturfredningsfoerenings bemærkninger til kommentarer fra Naturstyrelsen samt Odsherred Kommune

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Vestsjælland. 11. april 2014

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Vestsjælland. 6. juni 2014

Ændringsforslag til stiforløb og fredningsgrænse + Bilag 21. august 2014

Fredningsnævnet: Besigtigelse vedr. nyt stiforløb i Klintebjerg og Fladvandet 12. november 2014