Indkaldelse til ordinær generalforsamling søndag den 2. juli 2017. på Højby Kro kl. 10:00 – 12:00

Kære Grundejere,

Hermed indkaldelses til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Klint Bakker  søndag den 2. juli 2017. på Højby Kro kl. 10:00 – 12:00.

Nedenfor er der link til dagsorden, regnskab 2016 og budget 2017

Dagsorden: Dagsorden Klintbakker generalforsamling 2017 07 02

Regnskab 2016: Klintbakker Regnskab 2016

Budget 2017: Klintbakker Budget 20017