Indkaldelse til generalforsamling 2022 I Klint Bakker grundejerforening

Hermed endelig indkaldelses til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Klint Bakker  lørdag den 9. juli 2022. på Det vilde køkken Klintevej 158 kl. 10:00 – 12:00.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning fra formanden til godkendelse.
  3. Regnskab til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af budget for året samt godkendelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.
  7. Eventuel

For at reducere ressourcespild vil der blive bestilt lokale og forfriskninger i forhold til det antal der er tilmeldt generalforsamlingen.

Du bedes derfor venligst tilmelde dig og eventuel ledsager på post@klintbakker.dk senest lørdag den 2. juli 2022

Tilmelding er naturligvis ikke en forudsætning for at deltage.

Nedenfor er linket til:

Indkaldelse generalforsamling for grundejerforeningen Klint Bakker

Regnskab 2021

budget 2022 og 2023

1. Forslag til at få problematikken om trafik og speciel for høj hastighed

2. Forslag vedr. evt. høringssvar til den kommende plejeplan til drøftelse og beslutning på grundejerforeningen Klint Bakker generalforsamling 9. juli

3. Forslag til ændringer af grundeejerforeningen Klint Bakkers vedtægter (1)

Fuldmagtskema