Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klint Bakker, 1 juli 2023

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klint Bakker, lørdag den 1. juli 2023 kl.10.00-12.00, som afholdes på ”Det Vilde Køkken”, Klintevej 158, 4500.

Der vil blive bestilt kaffe/croissanter/forfriskninger i forhold til antal tilmeldt generalforsamlingen. Du bedes derfor venligst tilmelde dig og eventuel ledsager på post@klintbakker.dk senest onsdag den 28 juni.
Tilmelding er naturligvis ikke en forudsætning for at deltage.

Dagsordenen for generalforsamling i Grundejerforeningen Klint Bakker den 1. juli 2023:

 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen indstiller Morten Winther Christensen, Klintebjergvej 39 til dirigent.
 2. Beretning fra formanden.
 3. Regnskab for 2022 til godkendelse: Regnskab for 2022.
 4. Fremlæggelse af godkendt budget for året, forslag til budgetrammen for det kommende år: Budget 2023 og 2024 og Forventet kassebeholdning.
  Godkendelse af kontingent og vejbidrag for ikke medlemmer for det kommende år.
  Bestyrelsen indstiller et kontingent for 2024 på 1000kr.
  Bestyrelsen indstiller et vejbidrag for ikke medlemmer (Grundejerforeningen Klintebjerget) som pro-rata afregning i forhold til antal medlemmer i hhv. Grundejerforeningen Klint Bakker og Grundejerforeningen Klintebjerget for det løbende realiseret vejarbejde i 2024.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  Ingen forslag modtaget.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.
  Bestyrelsesmedlem Charlotte Worsaae, Bjerget 12 er på valg og er villig til genvalg (2 årige periode).
  Bestyrelsesmedlem og kasserer Bjarne Stabell, Bjerget 6, er på valg og villig til genvalg (2 årige periode).
  Revisor Mikkel Schnack , Klintebjergvej 28 er på valg og villig til genvalg (1 årige periode).
 7. Evt. (Punkter herunder kan ikke sættes til afstemning).
  Skiveklipperen stillet tilrådehed af Danmarks Naturfredningsforening (Birgitte Lau, Skrænten 8-12).
  Drøftelse af hastighedsbegrænsende legende børn skiltning (Bestyrelsen).
  Tidsbegrænsning for medlemmer i bestyrelsen (Maja Pedersen, Klintebjergvej 30).
  Stemningen i grundejerforeningen (Maja Pedersen, Klintebjergvej 30).
  Yderligere emner kan frit fremsættes på generalforsamlingen.
   

Det vil også være muligt at stemme via fuldmagt ved brug af vedlagte fuldmagtskema, såfremt fuldmagten er registreret ved indgangen til generalforsamlingen.Fuldmagtskema

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal have været bestyrelsen i hænde senest 1. juni 2023 iht. gældende vedtægter samt nyhedsopslag på hjemmesiden den 15. april 2023.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen