Indkaldelse til Generalforsamlingen søndag den 7. juli 2019 i ”Det Vilde Køkken” Klintevej 158 kl. 10:00 – 12:00

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra formanden og nedsatte udvalg til godkendelse.
  1. Naturplejeudvalget
  2. Vejudvalget
  3. Spildevandsudvalget
  4. Regnskab 2018 til godkendelse.
  5. Fremlæggelse af budget for året 2019 samt godkendelse af kontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelses-suppleant, medlemmer af stående udvalg og revisor.
  8. Eventuel

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5. juni 2019.

Indkaldelse til generalforsamlingen inklusivt regnskab, budget samt forslag til beslutning fremsendes senest 14 dage inden generalforsamlingen.