Medlemsmøde 20 november om plejeplan for Klintebjerg og Fladvandet

Bestyrelsen har i dag per 24. oktober været i dialog med Odsherred Kommune vedr. tidspunkt for udsendelse af plejeplan for fredningen af Klintebjerg og Fladvandet i offentlig høring. Kommunen informerede om at dette vil ske i løbet af november måned og med en høringsfrist på 1 måned. I modsætning til tidligere informeret afholder kommunen ikke et informationsmøde i forbindelse med den offentlige høring.

I tråd med beslutningen på foreningens generalforsamling 2022, hvor der var et stort ønske om at afholde et møde i foreningen vedr. plejeplanen, har kommunens sagsansvarlig for plejeplanen indvilliget i at deltage i et sådant møde og vil fortælle om plejeplanens implikationer, den videre proces – herunder at svare på spørgsmål.Vi vil/kan herefter drøfte plejeplanen yderligere for at afdække om der er grundlag for eventuelt at afgive et fælles høringssvar på vegne af foreningen. 

Mødet afholdes søndag den 20. november 2022 kl. 10.00 hos Det Vilde Køkken, Klint.

Af hensyn til traktement, bedes du tilmelde dig/jer på post@klintbakker.dk senest lørdag den 12. november. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen