Vedtægter For grundejerforeningen Klint Bakker revideret 1 juli 2018