Plejeplan på vej i Digital Post

Kære alle,

Vi fik aftalt med Odsherred Kommune at plejeplanen sendes til lodsejere i vores grundejerforening via Digital Post- herved sikres at alle får den. Vi sender den derfor ikke alligevel til jer per mail.

Planen sendes først i høring den 16. november med en høringsperiode på 4 uger. Grundejerne får ikke plejeplanen i Digital Post den 16. november, da vi allerede har modtaget den.

Som tidligere oplyst afholdes et møde for foreningens medlemmer den 20. november kl. 10.00 på Det Vilde Køkken, Klint, hvor kommunens naturforvalter og plejeplansansvarlig vil præsentere plejeplan, dertilhørende høringsproces og svare på afklarende spørgsmål. Efterfølgende vi vil drøfte muligheden for et evt. høringssvar fra foreningens side. Vi håber på et stort fremmøde. Tilmeldingsfristen er den 12. november på post@klintbakker.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen