RÅB BYRÅD ODSHERRED OP – DIN AKTION PÅKRÆVET – DET HASTER!

Som tidligere nævnt mødtes Bestyrelsen den 11. august med borgmesteren og 3 andre byrådspolitikere på Klintebjerget for at udtrykke vores alvorlige bekymringer over Andels ansøgning om en gigantstor havvindmøllepark med verden største vindmøller, 256 m høje og 39 i antal, i en afstand på kun 8 km fra Odsherreds nordkyst. Som i vores optik vil have dramatiske visuelle og støjmæssige konsekvenser for fastboende og sommerhusejere med deraf negativ indflydelse på turisme og næringsliv samt Odsherred kommune http://www.klintbakker.dk/klintebjerg-havvindmoellepark/.

I tirsdags (23.august) fik vi 15 minutters foretræde for Økonomiudvalget, som har ansvaret for at udarbejde et høringssvar på Andels ansøgning. Til det møde havde vi udarbejdet en forenklet præsentation som vedlagt Økonomiudvalg 9. Vi har ingen anelse om politikernes holdning til projektet, men ved at de har en ret indgående dialog med Andel. På kommunens opfordring planlægger Andel at afholde et borgermøde, muligvis fredag den 16. september, kl. 18.30  – vi vender tilbage når dato, sted er fastlagt. Yderligere kom det frem at Andels bestyrelse ikke ønsker at opføre en kystnær vindmøllepark, hvor der er for stor folkelig modstand. Kommunens høringssvar er udsat til den 19. september.

Fra andre lignende projekter (www.jammerlandbugt.dk), kan vi informere om, at hvis Byråd Odsherred ikke afviser forundersøgelsestilladelse til projektet – så vil det være praktisk talt umuligt at stoppe etablering af en havvindmøllepark. I Jammerland bugt kæmper man på 7. år selvom miljøminister, kommune, foreninger mv. er imod projektet.

DET ER NU SIDSTE CHANCE FOR AT RÅBE BYRÅDSPOLITIKERNE OP. VI VIL DERFOR OPFORDRE DIG TIL AT TILKENDEGIVE DIN HOLDNING  VED AT SKRIVE DIREKTE TIL ODSHERREDS BYRÅDS POLITIKERE – se vedlagte link https://www.odsherred.dk/politik/byraadet/byraadsmedlemmer.

DN Odsherred har også meddelt modstand mod projektet https://www.sn.dk/odsherred-kommune/laeserbrev-dn-er-imod-vindmoelleprojektet-ved-klint/.

Vi håber på, at I vil skrive til politikerne og udtrykke jeres holdning og gør det så hurtigt som muligt. Vi håber også at I vil møde op til det kommende borgermøde (dato, og sted endnu ikke bekræftet) for at give jeres mening til kende. Vi formoder at en del Byrådspolitikere også vil møde op for at lodde stemningen.

Rita og Hans-Kristian fortsætter det store arbejde med at kontakt til de tre sammenslutninger, FSNR, SAGT og Dragsholm samt til yderligere 30 G/F’ere udvalgt ud fra kystnær beliggenhed fra Gniben til Korshage med håb om at øge kendskabet til projektet og skabe en vis mobilisering blandt deres medlemmer. Du kan også finde inspiration til argumenter i det brev som er udsendt til andre grundejerforeninger. Sidste udkald for at protestere mod havvindmøllepark!

Som tidligere nævnt er vi for havvindenergi, men så store projekter skal placeres i de statslige havreservationsområder for vindenergi, f.eks. Hesselø havvindmøllepark, som kommer til at ligge ca. 30 km fra kysten. (Jf. ”Klimaaftale for energi og industri mv. 2020” https://fm.dk/media/18085/klimaaftale-for-energi-og-industri-mv-2020.pdf og ”Aftale om justering af åben dør-ordningen for VE-anlæg på havet af 2. juni 2021” https://kefm.dk/Media/637582170712860230/Aftaletekst%20-%20justering%20af%20%C3%A5ben%20d%C3%B8r-ordning.pdf eller i de megastore energi-øer som placeres i Nordsøen 100 Km fra kysten – som i 2030 skal levere strøm svarende til 50 millioner husstande og i 2050 strøm svarende til 230 millioner husstande. https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og-aftaletekster/the-esbjerg-declaration/

Med venlig hilsen

Bestyrelsen