Referat fra mødet med kommunens naturudvalg den 26 oktober 2021

Kære Grundejere,

Hermed fremsendes referat af mødet med kommunens naturudvalg den 26 oktober 2021

Orientering om mødet med kommunen omkring kommunens plejeplan for fredningen 

Bestyrelsen, repræsenteret ved Bjarne, Charlotte og Peter, har den 26.oktober haft møde med Odsherred kommune – repræsenteret ved Benjamin og Jan – vedr. kommunens kommende plejeplan for udmøntning af Fredningen i Klintebjerg og Fladvandet. 

Kommunen har endnu ikke startet processen med udarbejdelse af plejeplanen, og forventer først at plejeplanen foreligger i slutningen af 2022. Kommunen er positiv indstillet for at deltage i et informationsmøde for grundejerforeningens medlemmer i forbindelse med offentliggørelsen af plejeplanen, hvilket er positivt. 

Kommunen informerede om begrænsede midler til naturpleje og vælger at følge de prioriteter som fredningen angiver i vores område, dvs. etablering af kysstien mod vest, udsigtslinjer, udtynding af Østrigsk fyr og bekæmpelse af invasive arter. Plejeplanen vil yderligere være en trinvis implementering over en årrække.  

Vi gik en tur i området hvor Benjamin og Jan besigtigede udsigtslinjerne mv. 

Kommunen mener at fredningen er tilstrækkeligt konkret til at de gerne vil understøtte projekter i 2021 og 2022, forudsat at projekterne ligger inden for fredningens prioriteter og såfremt kommunen har midler tilbage på budgettet. For at kommunen kan vurdere et projekter skal der foreligge et konkret tilbud fra en leverandør på det fældningsarbejde som skal udføres (det var på sammen fremgangsmåde at fældning af slugten mod sydvest blev gennemført for nogle år tilbage). I øvrigt mente kommunen at det var forholdsvis billigt at udføre arbejdet, da prisen på træ/træflis fortiden er ret høj. Kommunen nævnte yderligere at slugten vil blive klippe ned igen i år, herefter er det os selv som formentlig skal hjælpe til med vedligehold af slugten.    

Bestyrelsen opfordrer derfor foreningens grundejere til at indsende fældningsprojekter til kommunen allerede i 2021. Den enkelte grundejer kan sende forslag til fældninger af træer/buske på egen grund til bestyrelsen, så kan vi koordinere samlet og i første omgang drejer sig om de punkter som er nævnt i fredningen. Samarbejde om fældninger er selvfølgelig helt frivilligt, men at vi håber, at alle vil deltage i fællesskabets interesse. 

Som forberedelse til mødet med kommunen, havde Bestyrelsen udarbejdet en enkelt planche for processen omkring plejeplan, høringssvar/indsigelser og klagemuligheder over afgørelser (vedlagt). Kommunen udtrykte sige enig i planchens indhold.

Nedenfor er vedhæftet:

Med venlig hilsen

Bestyrelsen