Regler for brug af støjende maskiner

På opfordring fra flere medlemmer vil bestyrelsen hermed henstille til at medlemmer og tidligere medlemmer følger foreningen ordensregler http://www.klintbakker.dk/vaerd-at-vide/ordensregler/ – herunder regler for : “Anvendelse af støjende maskiner / værktøj bør kun finde sted, må kun finde sted mandag til lørdag i tidsrummet 9.00-12 og 15-18 og på søn-og helligdage i tidsrummet 9.00-12.00. Undtaget herfra er dog arbejder med større om-/til-/nybygninger, hvor der er entreret med håndværkere. Arbejdet bør tilstræbes udført på hverdage indenfor normal arbejdstid”.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen