Reglerne vedrørende anvendelse af støjende maskiner

Kære Grundejere,

Bestyrelsen er blevet anmodet om, at indskærpe reglerne for anvendelse af støjende maskiner.

Specifikt drejer det sig om, at eksterne leverandører af græsslåning, tilsyneladende ikke er blevet orienteret om tiderne for anvendelse af støjende af maskiner.

Tiderne er:

Mandag til lørdag i tidsrummet 09.00-12.00 og 15.00-18.00

Søndag og helligdage i tidsrummet 09.00-12.00

Venligst bed dem arbejde indenfor disse tidsrum, så vi alle kan nyde området med eller uden sol.

Fortsat god sommer!

Bestyrelsen