Status: Andels ansøgning om forundersøgelsestilladelse af Klintebjerg Havvindmøllepark

Energiselskabet Andels ansøgte 30. juni 2022 om en forundersøgelsestilladelse til Klintebjerg Havvindmøllepark under ”åben dør-ordningen”, som er beregnet små og kystnære projekter. Parken kommer til at bestå af 39 havvindmøller, hver 256 m højde og placeret stik nord for Klintebjerg i en afstand af 8-18 km fra kysten. Vindmøller af denne størrelse er blandt verdens største, og vil derfor være det dominerende element i kystlandskabet langs hele Odsherreds nordkyst.

Energistyrelsen sendte ansøgningen i myndighedshøringen den 4. juli med en svarfrist per 1. september, som senere blev forlænget til 26 september. Lovgivningsmæssigt har berørte kommuner i en 0-15 km afstand fra kysten en indsigelsesret (i dette tilfælde Halsnæs og Odsherred), som skal sikre lokal opbakning til projektet. Denne indsigelsesret blev indført i loven i 2017 som et middel til at kommuner kan varetage berørte borgers og sommerhusejers interesser. Halsnæs Kommune og Odsherred Kommune har begge valgt at støtte Andels ansøgning, og gjorde derfor ikke brug af indsigelsesretten. Odsherreds Kommune valgte således at se bort fra de ca. 130 skriftlige protester indsendt til kommunen fra borger, grundejerforeninger og erhvervsliv, som støtter den grønne omstilling men ikke ønsker en kystnær placering af vindmølleparken, men en placering længere ude på havet, f.eks. i de statslige havreservationer og energiøer for vedvarende energi.

Alle andre hørte myndigheder har ved ansøgning om en forundersøgelsestilladelse ingen indsigelsesret men alene en høringsret. Fra aktindsigt i Energistyrelsen fremgår det at det kun er Forsvaret, som har fremsendt et kritisk høringssvar, og som afviser Andels ansøgning og fremtidige projekter i Forsvaret skydeområde.

Energistyrelsen foretager nu den videre sagsbehandling med en indstilling til klima-, energi- og forsyningsministeren, som træffer afgørelse i sagen. På grund af folketingsvalget forventes en afgørelse at være udskudt til efter dannelse af en ny regering.

Andels opførsel i hele denne sag, virker mere og mere tvivlsom. Først en snedig last-minute fejlbehæftet og mangelfuld ansøgning i åben dør-ordningen uden nogen som helst for-involvering af kommuner, borgere, Energinet eller Forsvaret. Så en proforma borgerinddragelse med et borgermøde, hvor Andel viser manipulerede visualiseringer – udfordret med deres egne ord ”skal tages med et stort grant salt”. Derefter refererer deres udviklingsdirektør en stor opbakning fra borgermødet til projektet (i modstrid med fakta). Herefter igangsætter Andel en tocifret milliondyr reklamekampagne for at bekæmpe borgermodstand. Deres kommunikationschef udtaler at kystnære havvindmøller er nødvendige for at gennemføre den grønne omstilling uden at nævne alternativer som reelle statslige havvindmølleparker, energiøer mv.. Senest har deres adm. direktørs fremført beklagelser over at Forsvaret ikke vil i dialog med Andel (trods Andels afvisning af reel borgerdialog).

Andel har desuden opnået stor succes med at påvirke pressen/diverse medier til at videreformidle Andels unuanceret budskaber.

Som modpol til Andels kampagne og indsats, er der oprettet en underskriftindsamling – Bevar Odsherreds Kattegatkyst, hvor tilhængere af dette emne kan underskrive via dette link:. https://www.skrivunder.net/bevar_odsherreds_kattegatkyst?fbclid=IwAR1eFBaXHsrCiFRpzhtZQgTrXzunAS8IW5DT_bfMasSH0MWrU9w9aqT3oRU

Ligeledes har en række fastboende og sommerhusejer afsendt et åbent brev til Folketinget, som påpeger behovet for at den grønne omstilling går hånd i hånd med beskyttelse af det unikke danske kystlandskab.Åbent brev til Folketinget 071022.docx.

Yderligere er der etableret en Facebook gruppe ”Bevar Odsherreds Kattegatkyst”. Gruppen er for alle, der mener at vindmøllerne skal flyttes længere ud på havet (30+km), og ikke placeres kystnært. Gruppen er tænkt som et forum, hvor man kan dele viden, samt dele og koordinere idéer til hvordan man i fællesskab kan arbejde på at forhindre, at Andels projekt bliver til virkelighed i sin nuværende form så tæt på kysten. Man skal kunne have en åben og tillidsfuld meningsudveksling medlemmerne imellem. Gruppen er derfor oprettet som en lukket Facebook gruppe, hvor man skal ansøge om medlemskab. Alle, som deler disse synspunkter, kan ansøge om medlemskab her:

https://www.facebook.com/groups/454687226724292

Næste opdatering på foreningens hjemmesiden vedr. Klintebjerg Havvindmøllepark vil være når der er foreligger en afgørelse på Andels ansøgning.

Med venlig hilsen

Peter, Bjarne, Charlotte og Thor-Bjørn