UDENDØRS MUSIK MED OMTANKE

I den seneste uge har der været gentagen udendørs musik til langt ud på natten.
På opfordring af generalforsamling 2023 den 1. juli, gøres hermed opmærksom på vores regel vedr. musik: ”Musik bør kun undtagelsesvis kunne høres af andre medlemmer”.
Der skal naturligvis være plads til fest. Her opfordres til at orientere de omkringboende i god tid – evt. ved at bruge foreningens FB-gruppe eller på anden vis. I den forbindelse må I gerne gøre jeres brugere af sommerhuset opmærksom på dette.
Bestyrelsen