Udmeldelser – Grundejerforeningen Klintebjerget

Kære medlemmer

Bestyrelsen er i dag blevet orienteret om og uden forudgående dialog at 7 grundejere fra foden af Bjerget har dannet Grundejerforeningen Klintebjerget, hvoraf 5 medlemmer indtil videre har meldt sig ud af Grundejerforeningen Klint Bakker. Neden for er gengivet begrundelsen for udmeldelserne. 

“Til Grundejerforeningen Klint Bakker 

Vi melder os hermed ud af Grundejerforeningen Klint Bakker. 

Vi er gået sammen med naboer på Bjerget om at stifte vores egen – Grundejerforeningen Klintebjerget. 

Baggrunden for stiftelsen er en erkendelse af, at vores ejendomme for foden af Bjerget vil nyde godt af en fælles interessevaretagelse, der ikke er mulig i Grundejerforeningen Klint Bakker. 

Det gælder ikke mindst i spørgsmålet om Odsherreds Kommunes plejeplaner, der skitserer omfattende træfældninger og en omdannelse af området til turistattraktion med etablering af stier, øget skiltning mm. Denne udvikling går i særlig grad ud over vores grunde, og derfor ønsker vi aktivt at sikre vores interessevaretagelse med stiftelsen af egen grundejerforening, der kan samles omkring dette og andre formål. 

Vi ser frem til et godt samarbejde med jer på de områder, hvor det giver mening og hvor vi har fælles interesser. 

Vi noterer os udmeldelserne – om end beklageligt – og håber på et godt og konstruktivt samarbejde med Grundejerforeningen Klintebjerget omkring vores fælles interesser.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen