Ny og ombygning

Ved til-eller ombygning skal der altid sendes digital ansøgning med relevant materiale til belysning af ansøgningen til Odsherred Kommune, som efter sagsbehandling sender sagen videre til Fredningsnævnet for vurdering om, hvorvidt tilladelse kan gives.

Vores erfaring fra tidligere sager viser, at Fredningsnævnet og kommunen gerne ser, at supplerende bygninger placeres i umiddelbar nærhed af hovedhuset, og at de selvfølgelig skal placeres indenfor byggefeltet. Derudover er der også fokus på, at bygningen ikke tager udsigt i henhold til fredningens bestemmelser.

I forhold til eventuelle indsigelser fra naboer, er det jo altid en god ide at have talt med dem om projektet.

Grundejerforeningen får normalt ansøgningen til udtalelse fra Fredningsnævnet, efter at kommunenhar været inde og sagsbehandle ansøgningen.

Vi melder tilbage til Fredningsnævnet og har normalt ikke kommentarer, da foreningen ikke længere har påtaleret overfor nye byggerier.

Den videre sagsgang er normalt, at Fredningsnævnet indkalder til en besigtigelse af projektet på adressen, hvor Fredningsnævnet, Dansk naturfredningsforening, kommunen og G/F mødes med bygherren for at drøfte projektet, inden det eventuelt kan blive godkendt.

Endvidere blev det på generalforsamlingen 2011 vedtaget, at grundejere skal betale et ekstra vejbidrag på 50 kr pr kvm ved ombygning og tilbygning. Beløbet opkræves i forbindelse med afslutning af byggeriet.